הצגת מוצרים

מוצרים בקטגוריה אביזרים נלווים » מעברי פליז יצוקים


מק"ט תיאור פריט יצרן ארץ יצור

7010/22 אום לקרור "1/4 Castel איטליה
7010/33 אום לקרור "3/8 Castel איטליה
7010/44 אום לקרור "1/2 Castel איטליה
7010/55 אום לקרור "5/8 Castel איטליה
7010/66 אום לקרור "3/4 Castel איטליה
7010/99 אום לקרור "1-1/8 Castel איטליה
7020/20 כפה "1/4 Castel איטליה
7020/32 אום "3/8 לצינור "1/4 Castel איטליה
7020/43 אום "1/2 לצינור "3/8 Castel איטליה
7020/54 אום "5/8 לצינור "1/2 Castel איטליה
7110/2 מעבר "1/4 Castel איטליה
7110/3 מעבר "3/8 Castel איטליה
7130/2 מעבר "1/4 פלייר/פייפ Castel איטליה
7130/3 מעבר "3/8 פלייר/פייפ Castel איטליה
7130/4 מעבר "1/2 פלייר/פייפ Castel איטליה
7140/21 מעבר מקטין "1/8-"1/4 פייפ/פלייר Castel איטליה
7140/32 מעבר מקטין "1/4-"3/8 פייפ/פלייר Castel איטליה
7140/54 מעבר מקטין "1/2-"5/8 פייפ/פלייר Castel איטליה
7150/21 מעבר מקטין "1/4-"1/8 זכר/נקבה   Castel איטליה
7210/2 מעבר זויתי "1/4 Castel איטליה
7210/3 מעבר זויתי "3/8 Castel איטליה
7210/5 מעבר זויתי "5/8 Castel איטליה
7220/2 מעבר זויתי "1/4 פלייר/פייפ Castel איטליה
7230/21 מעבר מקטין זויתי "1/4-"1/8 פלייר/פייפ Castel איטליה
7310/2 מעבר טי "1/4 פלייר Castel איטליה
7330/221 מעבר T מקטין "1/4-"1/4-"1/8 Castel איטליה
7330/222 מעבר טי "1/4 פלייר/פלייר/פייפ Castel איטליה
7510/2 פקק פלייר "1/4 Castel איטליה
7510/3 פקק פלייר "3/8 Castel איטליה
8350/22 גוף לונטיל שרות "1/4 Castel איטליה
8354/22 גוף לונטיל שרות "1/4 פלייר/פייפ Castel איטליה
8392/a כפה + אטם "1/4 Castel איטליה

קודאו - פיתוח תוכנה